Mama Coelia muziekbelevingslessen

Welkom bij Mama Coelia!

Welkom op onze website!

Fijn dat je Mama Coelia gevonden hebt! Bij Mama Coelia kan je genieten van muziekbelevingslessen. Plezier in muziek en de muziekbeleving staan centraal. Op deze website vind je alle informatie over het aanbod van Mama Coelia voor de verschillende doelgroepen. Muziek is voor alle leeftijden. Onderzoeken hebben aangetoond dat muziek luisteren, maken en beleven je kan helpen in je ontwikkeling en groei. Een rijke leeromgeving is voor iedereen belangrijk en muziek hoort daarbij. Muziek stimuleert de hersenen op vele gebieden, meer hierover vind je elders op deze website. Mama Coelia nodigt je uit om samen op ontdekkingstocht te gaan tijdens muziekbelevingslessen.Over Mama Coelia

Waarom naar Mama Coelia

MAMA COELIA biedt muziek belevingslessen aan groepen, maar ook individuele lessen..

De muziek belevingslessen van MAMA COELIA bestaan uit een vaste, duidelijke structuur. Daar hebben leerlingen houvast aan. Zo beginnen we altijd met een vast openingslied. Daarin heet ik iedereen persoonlijk welkom. De thema’s van mijn lessen spelen in op de seizoenen en de actualiteiten. (bijv. Koningsdag, olympische spelen enz) Ik gebruik ondersteunend materiaal zoals foto’s, picto’s en attributen. Tijdens de les zingen we veel, bewegen, spelen op instrumenten. De leerlingen worden bewust gemaakt van verschillende muzikale aspecten. Er wordt gewerkt aan melodie, maat, ritme en samenspel. Daarnaast komen de leerlingen in aanraking met tegenstellingen in muziek zoals hoog/laag, kort/lang, hard/zacht en snel/langzaam. Dit doen we door middel van oefeningen en muzikale spelletjes.Een vast onderdeel in mijn muzieklessen zijn de muziekbelevingsactiviteiten om de zintuigen te prikkelen. Deze activiteiten worden vertaald op het lichaam van de deelnemer. Hiervoor gebruik ik verschillende soorten muziek en materialen. 
Uitgangspunt is, dat de muziek écht beleefd en ervaren wordt. Het werken met deze activiteiten creëert een basisveiligheid, die voor iedereen belangrijk is. De activiteiten zijn goed voor de bewustwording van jezelf. Pas daarna kan je goed contact maken met anderen om je heen.

We sluiten de les af met een vast afscheidsliedje. Aan het eind gaan we altijd nog wat drinken en eten met elkaar aan de grote tafel in het lokaal.

Muzikale voorkennis of vaardigheden zijn niet nodig, iedereen kan meedoen. Bij alles staat plezier, ontspanning en samen met muziek bezig zijn in een veilige omgeving voorop.

Bij MAMA COELIA gaat het om genieten van muziek belevingslessen!!

       Muziek bevordert de concentratie en maakt slim:

‘Wat sport is voor het lichaam, is muziekbeoefening voor de geest’

Maken van muziek stimuleert de interactie

Werken aan een actieve en passieve luisterhouding

Muziek als communicatie-middel:

de taalontwikkeling wordt gestimuleerd (muziek is meer basaal dan taal)

Muziek maken verbetert de motoriek

Lichaamsbewustwording

Groepsgevoel wordt versterkt

Samen zingen en muziek maken geeft voldoening en zorgt voor

ontspanning

Sociale en emotionele vaardigheden worden versterkt:

- omgaan met elkaar

- contact maken

- initiatief nemen

- gevoelens uiten

- de beurt durven nemen

- zelfvertrouwen ontwikkelen (positief zelfbeeld)

Muziek luisteren, maken, zingen, bewegen, beleven is gewoon ontzettend

leuk en maakt jong en oud blij! 

Er is inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de invloed van muziek op het menselijk brein. Dit heeft bijzondere resultaten opgeleverd:

Muziek doet continu een beroep op je hersenen. In de linkerhersenhelft (spraak en intellect) bevinden zich de gebieden waarmee ritme, toonhoogte, vorm wordt waargenomen.

In de rechterhersenhelft (gevoelstoestand, emotie) wordt melodie en klankkleur waargenomen.
Bij het maken/luisteren van muziek worden beide hersenhelften aangesproken. Ze raken sterker met elkaar verbonden dan bij mensen, die geen muziek maken/luisteren. Zo wordt de hersenbalkfunctie gestimuleerd. Er ontstaan betere verbindingen tussen de linker –en rechterhersenhelften. Dit heeft weer een positief effect op de algehele ontwikkeling van het IQ.